Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

Hjelp til kartlegging av friluftslivets ferdselsårer

 Vi trenger hjelp til å finne alle ferdselsårer som benyttes i dag. 

Har du en ferdselsåre nær deg?

 

  • Sti er et tydelig, smalt og sammenhengende tråkk i terrenget som har oppstått gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging
  • Turveg er opparbeida og sammenhengende ferdselsåre med jevnt og fast toppdekke i minst 1,2 m bredde
  • Led er ferdselsårer på vann og over breer. 
  • Løyper er ferdselsårer på snødekt mark som jevnlig tråkkes eller prepareres, eller som merkes eller kvistes som traséer for vinterferdsel. 

Har du forslag på:

  • Turforslag er en anbefalt tur. 
  • Målpunkt er både steder der det er naturlig å starte og avslutte bruken av ferdselsårene og attraksjoner/steder som motiverer til bruk av dem. 


Ta gjerne kontakt med oss!

For å komme i gang nå i høst ønsker vi innspill innen 25. september. 

Til toppen