Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Gode råd fra kommuneoverlege og fastlege

Våre leger har laget en film om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i tiden framover. 

Peter Mielcarek, kommuneoverlege og smittevernlege

Zaman Gilani, fastlege og ass. kommuneoverlege

Til toppen