Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Aktuelt

Gjenvinningstasjonene er igjen åpne

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har gjenåpnet sine gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. 

Som MNA har opplyst om, så gjelder fortsatt en del restriksjoner når deres gjenvinningsstasjoner besøkes. De restriksjonene som gjelder er:

  • Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
  • De ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære
  • Gi-og ta bodene vil være stengt frem til 15.juni

Når MNA har begrensninger på gjenvinningsstasjonene, er det viktig å:

  • planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp
  • sortere avfallet godt (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
  • vite at det kan være kø for å slippe inn - behold humøret
  • vurdere containerleie eller avfallssekk
  • følge smittevernreglene

Abonnenter i karantene skal IKKE til gjenvinningsstasjonen.

Ovenstående innebærer blant annet at de ansatte kun kan veilede angående hvilken container avfallet skal plasseres i, ikke hjelpe til/ta over lossing av avfallet. 

MNA minner om at bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet før ankomst til gjenvinningsstasjonen. Se gjerne MNA sin hjemmeside:

Deklarering av farlig avfall.

For mer om åpningtider etc., gå inn på MNA sine hjemmeside. 

MNA

Til toppen