Gatelys i Røyrvik

Gatelys i Røyrvik

Røyrvik kommune eier flere gatelys både langs kommunale og fylkeskommunale veier i Røyrvik. I mai i år ble flere gatelysanlegg frakoblet.

Bakgrunn:

Røyrvik kommune eier gatelys i Staldvika, Tunnsjørøyrvik, Gjersvika, Nyvika, sentrumsområdet, Namsvatnet og Hudningsdalen. Totalt består gatelysene av ca 420 lyspunkter fordelt på 12 strekker/anlegg. De fleste gatelys befinner seg langs fylkeskommunale veier og består av umålte anlegg med lyspunkter i delvis dårlig forfatning.

Mulighetene for at fylkeskommunen kan overta drift og eierskap til lysanlegg ved fylkesveier har vært forsøkt, men er ikke mulig med begrunnelse i for lav døgntrafikk på fylkesvegene i Røyrvik.

I 2018 kom det krav om at alle gatelys skal bestå av målte anlegg. Det innebærer en investering i anlegg som måler forbruk. Ingen av gatelysene som har blitt frakoblet i år er målte anlegg, noe som har medført et stipulert forbruk/fastpris pr lyspunkt.

Anleggene som har blitt frakoblet i år er i delvis dårlig forfatning der en stor andel av lyspunktene har defekte pærer, mangler skjerm eller kupler, og har andre avvik som er påpekt av det lokale el-tilsynet. På grunn av alder på mange av lyspunktene er det ikke mulig å oppdrive nye godkjente deler som passer til lyspunktene i dag.

Høsten 2020 starta Røyrvik kommune å utarbeide et investeringsprosjekt for å bytte ut lyspunkter fra gamle glødepærer til nye LED-armaturer, samt etablere målte anlegg på gatelysstrekkene som er umålte. Det ble innhenta erfaringer fra andre kommuner og anskaffa noen få LED-armaturer til utprøving. LED-armaturer gir bedre lys, mulighet for å styre lysstyrke, gir økt levealder og betydelig redusert driftskostnad.

Et kostnadsoverslag på anskaffelse av nye LED-armaturer for alle anlegg er i overkant av en million kroner. I tillegg kommer arbeidskostnad med bytte av armaturer, samt anskaffelse av strøm- og styreskap for måling av anleggene.

Da det ikke er økonomisk handlerom for å starte oppgradering av lysanleggene i år ble det gjennom budsjettvedtaket i desember 2021 beslutta at lysanleggene som er umålt og har flest avvik registrert av det lokale el-tilsynet skulle frakobles. Dette grunner både i el-sikkerhet og reduserte driftskostnader. Årlig redusert driftskostnad er beregna til kr 100.000 ved dette tiltaket.

Veien videre:

Selv om flere gatelysanlegg når er frakoblet strøm så er ingen anlegg fjernet. Røyrvik kommune jobber videre med mulighetene for å oppgradere gatelysanleggene i kommunen, men med et lavere ambisjonsnivå når det gjelder antall lyspunkter. Det kan også være nødvendig å se på andre former for drift og eierskap dersom vi lykkes med en oppgradering av gatelysanleggene.

Til toppen