Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Bredbåndsutbygging Stallvika

I samarbeid med NTE og Trøndelag Fylkeskommunen vil det i 2020 bli bygd ut fiber i Stallvik-grenda. 

NTE vil i slutten av juli starte med graving av fiber. Prosjektet skal være ferdig til 1. oktober. 

Mange fastboende har allerede kjøpt abonnement, men det er fortsatt mulig å tegne seg både for fastboende og fritidshuseiere i området. Er dere interessert ta kontakt med Sivert Sende hos NTE på e-post sivert.sende@nte.no

Oppdatert informasjon blir lagt ut på hjemmesidene til NTE.

Utbyggingstatus

Til toppen