Aktuelt

Avvikling av skudpremieordningen

Etter budsjettvedtak i kommunestyret 14.12 vil skuddpremieordningen slik vi kjenner den i dag blir avviklet fra 2022. 

Det vil si at alle som har rovvilt som det er skuddpremie på, må levere disse før 31.12.2021. 

Gjør avtale før dere kommer. 
 

Til toppen