Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

Arrangement, samlinger og aktiviteter i koronaperioden

Her kan du finne litt informasjon om hva du skal tenke på om du skal arrangere kulturkveld, åpning av viewpoint, konfirmasjon, åpen kafe, bingo eller annet. 

Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for kvalitetssikring av sine smitteverntiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta smittevernet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Røyrvik kommune. Vi anbefaler å beregne 5 kvm pr person som skal delta på arrangementet, det gjelder rommet hvor alle skal oppholde seg i samtidig. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget informasjon om hvilke regler som gjelder ved ulike typer arrangement. 

FHI Arrangmenter, samlinger og aktiviteter

Helsenorge.no har oppdatert informasjon om hvilke nasjonale regler som gjelder:

Helsenorge.no

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet.

For spørsmål, ta kontakt på koronatelefon tlf 906 02 577. Hvis du ikke kommer igjennom på den ringer du avdelingsleder Helse og omsorg, 481 18 095. Her får du veiledning og svar på spørsmål. 

Fyll ut sjekkliste og send inn (elektronisk skjema)

Risikovurdering av arrangementer

 

Kommunale lokaler

Røyrvik kommune leier ut lokaler til ulike arrangement. I sjekklisten skal det oppgis areal på lokalet man skal benytte og vi har derfor laget en liste med areal på de ulike lokalene. 

Utleielokaler og areal
Lokale Areal i kvm Anbefalt maks antall personer i lokalet
Samfunnshus storsal 154 30
Samfunnshus lissal 82 16
Kantina skolen 78 15
Musikkrom skole 52 10
Møterom skole 25 5
Pauserom skole 38 7
Røyrvikhallen møterom 30 6
Røyrvikhallen fojae 78 15
Idrettshall 390 80
Kommunestyresal 70 14
Møterom 3. etg 25 5
Akvariet 15 3
Pauserom kommunehuset 30 6
Til toppen