Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Villmarkstur til Orelva

Villmarkstur til Orelva, for ungdom 13-19 år

Tidspunkt
Fredag 14.08.2020 00.00 - lørdag 15.08.2020 00.00
Sted
Orelva

Arrangør

Røyrvik Frivilligsentral
Til toppen