Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Bil-Bingo

Bil-bingo på Gudøyvangen grendehus tirsdag 21. juli kl 19.00

Dato
21. juli 2020
Tid
19:00 - 22:00
Sted
Gudøyvangen grendehus

Arrangør

Gudøyvangen Vel
Til toppen