Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Fagdag SMIL og RMP

For deg som søker, tenker på å søke eller er interessert i å lære mer om SMIL og /eller RMP. 

Dato
26. august 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Tunnsjø samfunnshus

Befaring i nærområdet etter lunsj

Lunsj fra kl 11.30-12.00

Spørsmål til fagdagen: ta kontakt med Synnøve tlf 9077 1485 eller Ann Kristin tlf 4823 1037

SMIL = spesielle miljøtiltak i jordbruket

RMP = Regionale miljøtilskudd 

Arrangeres av Øvre Namdal Landbruk og Utmark (ØNLU)

 

Arrangør

ØNLU
Til toppen