Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Bil-Bingo

Bil-bingo på Gudøyvangen grendehus

Dato
16. august 2020
Tid
16:00 - 21:00
Sted
Gudøyvangen grendehus

 

Arrangør

Gudøyvangen Vel
Til toppen