Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Dalatrampen

Turmarsj fra Røyrvik sentrum til lavvo ved Lanningen i Hudningsdalen. 

Dato
29. juli 2020
Tid
16:30 - 17:00
Sted
Røyrvik sentrum

Merket sti fra parkeringsplassen ved omsorgssenteret. 

Stien er lett å gå for store å små. 

 

Velkommen til en trivelig tur!

Arrangør

Hudningsdalen grendelag
Til toppen