RØRSLA -INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

torsdag 22. februar 2018, 00:00 - 19:00

Informasjon

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

 

 

SAKSLISTE

 

 

 

Sted:               Rørsla

Dato/kl.          Torsdag 22.02.18 / kl. 19:00

 

 

Saksliste:

 

Sak 1.             Åpning og valg av møteleder og referent

 

Sak 2.             Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 3.             Årsberetning 2017

 

Sak 4.             Regnskap 2017

 

Sak 5.             Budsjett 2018

 

Kaffe!

 

 

Sak 6.             Valg av nye styremedlemmer

                       

Sak 7.             Kontingent for 2019

 

Sak 8.             Innkomne saker:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

 

Sted:               Rørsla

Dato/kl.          Torsdag 22.02.18 / kl. 19:00

 

Saksliste:

 

Sak 1.             Åpning og valg av møteleder og referent

 

Sak 2.             Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 3.             Årsberetning 2017

 

Sak 4.             Regnskap 2017

 

Sak 5.             Budsjett 2018

 

Kaffe!

 

Sak 6.             Valg av nye styremedlemmer

                       

Sak 7.             Kontingent for 2019

 

Sak 8.             Innkomne saker:

                        Fra styret: Satser for utleie av lokaler til eksterne.

 

Sak 9.             Informasjon fra styret

 

 

Styret.

Kontakt

Røyrvik sløyd og handverkslag
Arnveien 2,  7898 Limingen

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk