Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef / Ekonomijen åejvie 74 33 63 12 472 97 746
Maifrid Alsgård
Arkiv ansvarlig 74 33 63 04 955 20 935
Sissel Anita Ditløv Hanssen
Konsulent økonomi/personal 74 33 63 06
June Hansson
Konsulent økonomi 74 33 63 08
Gunnbjørn Heggstad
74 33 63 00

Åpningstider mandag til fredag mellom kl. 09:00 - 15:00

Rådmann 74 33 63 02 482 44 146
Ola Peder Tyldum
Ansvarlig servicekontoret 74 33 63 00 412 66 640

Servicekontoret er bemannet 09.00 - 15.00

Administrasjon - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 74 33 63 09 412 66 640
Biblioteksjef 906 08 151

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52
Kathe Alice Wik
Hjelpemiddelkontakt for syn og hørsel 74 33 63 56
Roger Amdahl
Sekretær helse og omsorgsavdelingen/legesekretær 74 33 63 42
Janne Aspnes
Avdelingsleder 74 33 63 53 481 18 091
Nina Devik
Fysioterapaut 74 33 63 50 452 93 075
Alita Dsouza
Helsesøster 917 42 594
Trine Linmo
Avdelingssykepleier institusjon og hjemmetjenester 74 33 63 54 456 00 449

Hjelpemiddelkontakt Røyrvik kommune/ Rehabiliteringskoordinator 

Kjetil        Sellæg
Jordmor 74 33 63 42 951 03 999

 

             

Janne Dyveke Vik

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 74 33 63 16 911 90 943
Stein Vidar Aspnes
IT konsulent 74 33 63 15

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialkonsulent 55 55 33 33
Senior rådgiver 55 55 33 33

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver næring 414 06 868

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 74 33 63 19
Kristian Hellan-Hansen
Avdelingsleder 74 33 63 19 975 77 733
Sten Erling Jønsson
Rektor 74 33 63 21 901 06 177
Anna Lisa Persson
Konsulent 74 33 63 05
May Iren Reitan
Avdelingsleder 74 33 63 00 995 16 564
Geir Anton Staldvik
Ass. rektor 74 33 63 25
Linda Vadshaug Forbergskog
Biblioteksjef 906 08 151

Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende barnehagebestyrer 74 33 63 22
Ronny Lindgren
Pedagogisk leder 74 33 63 24
Liv Kristin Skålvoll

Oppvekst - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29
Mari Charlotte Hagerup

Plan drift og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan drift og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 74 33 63 87 952 46 944
Frank Åge Aspnes
Avd.leder plan, byggesak, GIS og oppmåling 74 31 21 51 990 42 468
Skogbrukssjef 74 33 63 03 415 10 952

Interkommunalt samarbeid mellom Namsskogan og Røyrvik kommune. Lars Kristian har fast kontordag i Røyrvik hver torsdag.

Lars Kristian Bjørnli
Konsulent 74 33 63 80
Heidi Flyum
Vaktmesterleder 74 33 63 88 414 38 947
Sture Lindgren
Landbruksleder 74 33 63 83
Ann Kristin Sjøenden
Seniorkonsulent 74 33 63 07
Avdelingsleder 74 33 63 81 456 17 587
Tanja Staldvik Wallervand
Renholdsleder 74 33 63 86
Rita Winter

Politisk ledelse

Ansatte i avdelingen Politisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 63 10 481 19 070
Hans Oskar Devik
Varaordfører 900 14 053 900 14 053
Bodil Haukø

Vakttelefoner vilt

Ansatte i avdelingen Vakttelefoner vilt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 12 721
02800