Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Plan drift og eiendom - Øvre Namdal landbruk og utmark

Ansatte i avdelingen Øvre Namdal landbruk og utmark
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær Motorferdsel 970 47 831 970 47 831
Til toppen